Paul Duerinckx

Attack of the Killer, 2012 (c) Paul-Duerinckx
Attack of the Killer, 2012 (h) Paul Duerinckx

Ffotograffydd dogfennol yw Paul Duerinckx ac mae’n gweithio yn Abertawe. Mae ei waith yn canolbwyntio’n bennaf ar ddarlunio pobl a lleoedd gyda ffocws penodol ar ffotograffiaeth stryd a sut mae ffotograffiaeth ddogfennol a ffotonewyddiaduraeth yn datblygu wrth iddynt ymateb i’r cyfryngau a’r sefydliadau cyfnewidiol y maent yn cyfodi ohonynt. Mae Duerinckx wedi gweithio i sawl cleient golygyddol yn cynnwys The Daily Telegraph, cylchgrawn Express Saturday, The Times a’r cylchgrawn Nursing Times. Mae wedi gweithio fel ffotograffydd lluniau llonydd a phortreadau i Meridian Television a’r cwmni cynhyrchu teledu, Antelope South.

Rhwng 2004-5 ef oedd rheolwr projectau a ffotograffydd The Final Season, sef gwaith yn croniclo tymor olaf Clwb Pêl-droed Abertawe yn eu cae pêl-droed hirsefydlog, y Vetch. O ganlyniad i’r project cyhoeddwyd llyfr dan y teitl The Final Season a chynhaliwyd arddangosfa yn Oriel Glynn Vivian Abertawe yn 2005.  Mae gwaith Paul hefyd wedi ymddangos yn y cyhoeddiad grŵp a’r arddangosfa Unreliable Truths (Glynn Vivian, 2008).  Yn fwy diweddar, cyhoeddwyd ei bortreadau a’i luniau stiwdio o ddarlunwyr yn y llyfr, Making Great Illustration (A&C Black 2011).  Arddangoswyd portreadau o’r gyfres hon yn y Peninsular Gallery yn Portsmouth (2012). Mae’n bwriadu cyhoeddi ei waith comisiwn presennol y Llyfr, project sy’n canolbwyntio ar oriel Glynn Vivian yn ystod y gwaith adnewyddu sy’n mynd rhagddo yno, yn 2014.

Gwefan yr artist