Paul Cabuts

O Transmissions © Paul Cabuts
O Transmissions © Paul Cabuts

Gan fyw yn Ne Cymru, mae gwaith ffotograffiaeth Paul Cabuts wedi canolbwyntio ar y Cymoedd ers dau ddegawd.  Arddangoswyd ei waith mewn lleoliad yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt gan gynnwys yng Nghanolfan Ffotograffiaeth Awstralia a Treffpunkt Stuttgart, Yr Almaen.  Enillodd Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2002. Fe’i comisiynwyd i weithio ar nifer o brojectau ffotograffiaeth gan gynnwys project Capture Wales y BBC a enillodd Wobr BAFTA Cymru.  Cedwir ei ffotograffau mewn nifer o gasgliadau gan gynnwys y rheini yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Ffotogallery ac Ymddiriedolaeth Groundwork.

Enillodd BA (Anrh) mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol ym Mhrifysgol Cymru Casnewydd ac MA mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Aberystwyth.  Cwblhaodd ei PhD yng Nghanolfan Ymchwil Ffotograffiaeth Ewrop lle ystyriodd y ffactorau sy’n dylanwadu ar ddatblygiad y celfyddydau ffotograffiaeth yng Nghymru yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif.  Ar hyn o bryd ef yw’r Arweinydd Pwnc Academaidd ym maes Ffotograffiaeth, Casnewydd.

Gwefan yr artist