Muriel Gallan

Untitled from Farming the Beacons, 2012 © Muriel Gallan
Untitled o Farming the Beacons, 2012 (h) Muriel Gallan

Ar hyn o bryd mae Muriel Gallan yn dilyn cwrs BA (Anrh) Ffotonewyddiaduraeth ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe. A hithau’n gynghorwr hyfforddedig a chanddi gefndir mewn rhoi cymorth i grwpiau o bobl sy’n agored i niwed; dechreuodd ymhél â ffotograffiaeth fel difyrrwch yn y lle cyntaf, cyn y daeth yn ail yrfa iddi. Mae gwaith Gallan yn ystyried y gymuned wledig a luniodd ei hymdeimlad o frogarwch.  Mae’n ymchwilio i faterion yn ymwneud â hunaniaeth, cymdogaeth a chymuned yn ogystal â holi cwestiynau ynglŷn â goroesiad yr economi wledig mewn byd o drafodion byd-eang. Mae ei phrojectau diweddar yn cynnwys Positive Images of Old Age  a gomisiynwyd gan Ysbyty Singleton a 40th Anniversary; mae Gallan wedi arddangos ei gwaith yn Theatr y Grand, Abertawe, ac mae’n parhau i weithio gyda grwpiau cymunedol drwy gynnal gweithdai ffotograffiaeth.

Gwefan yr artist