Mike Berry

Tom Leyshon Watching the News, 1985 © Mike Berry
Tom Leyshon Watching the News, 1985 © Mike Berry

Ganed Mike Berry yn Surrey yn fab i was sifil. Fe’i haddysgwyd yn Llundain ac yn un o ysgolion y Crynwyr yn Washington DC, lle roedd ei dad yn gweithio. Gadawodd Prifysgol Georgetown ar ôl blwyddyn a dychwelyd i Brydain. Ar ôl cyfnod byr yn y Gatrawd Barasiwt, astudiodd Berry dechnoleg serameg ym Mholytechnig Gogledd Swydd Stafford (Prifysgol Swydd Stafford erbyn hyn) a gweithiodd fel rheolwr yn y diwydiant briciau. Addysgodd ei hun, ac enillodd fedal yn Salon Ffotograffiaeth Llundain ym 1971, ac roedd dau o’i brintiau yn rhan o arddangosfa fawreddog Ffotograffiaeth Serpentine 73. Dilynodd radd meistr yn y Coleg Celf Brenhinol (1980-82), ac yna addysgodd yng Ngogledd Swydd Stafford, gan ddod yn arweinydd ffotograffiaeth ym 1992. Ym 1985 fe’i comisiynwyd gan Ffotogallery i fod yn rhan o Broject y Cymoedd. Tynnwyd ffotograffau dirnadol a thyner o Lyncorrwg.

Arddangosodd yn helaeth a daliodd ati i dynnu ffotograffau ar ôl ymddeol yn gynnar ym 1997. Agorodd ei sioe un-dyn ddiwethaf, New Photographs, yn yr oriel hanes cymunedol yn amgueddfa’r Potteries yn 2004.

Bu farw yn 2007.