Lāsma Poiša

Bird, 2013 © Lasma Poisa
Bird, 2013 (h) Lasma Poisa

Artist cyfryngau lens o Latfia sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru yw Lāsma Poiša. Yn ei gwaith mae Poiša yn gwneud defnydd o ddulliau perfformio a hunan-bortreadaeth drwy ddelweddau llonydd a byw. A hithau wedi’i dylanwadu gan gysyniadau ôl-fodernaidd ynghylch hunaniaeth, mae Poiša yn ail-ystyried damcaniaethau ffilm ffeministaidd ar ddarlunio rhywedd a syniadau seicoddadansoddol yn gysylltiedig â syllu. Yn dilyn cwblhau cwrs gradd BA (Anrh) Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau, mae Poiša wedi arddangos ei gwaith yn Brick Lane, Llundain a Theatr y Grand, Abertawe. Mae wedi treulio sawl cyfnod yn gweithio fel artist preswyl ac wedi cynnal gweithdai ar ran Arts in Action a phrojectau Olion.  Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio fel artist preswyl ym maes Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe.

Gwefan yr artist