Jonathan Powell

2 bedroomed terraced houses, 2010 © Jonathan Powell
2 bedroomed terraced houses, 2010 © Jonathan Powell

Defnyddia gwaith Jonathan Powell syniadau am loches ac iwtopia, y mae’n eu hystyried drwy beintio a darlunio.

Astudiodd Powell ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe, gan ennill BA mewn Celfyddyd Gain yn 2005 ac MA â rhagoriaeth mewn Dialogau Cyfoes yn 2012. Ers 2003, bu’n guradur Oriel Elysium yn Abertawe, ac mae hefyd yn addysgu peintio yn y gymuned ac mewn gweithdai i blant.