John Davies

Bargoed Viaduct and Relandscaped Waste Heaps, 1985 © John Davies
Bargoed Viaduct and Relandscaped Waste Heaps, 1985 © John Davies

Ganed John Davies yn Swydd Durham, Lloegr, a threuliodd ei fachgendod mewn cymunedau glo a ffermio. Astudiodd ffotograffiaeth yn Nottingham ac ar ôl graddio ym 1974 fe’i rhyfeddwyd gan dirlun cefn gwlad yn ystod ei ymweliadau ag arfordir gorllewin Iwerddon. Ym 1981 enillodd Gymrodoriaeth Ymchwil flwyddyn yn Ysgol Gelf Sheffield, ac aeth i fyw ym Manceinion. Yn ne Cymru a gogledd Lloegr, dogfennodd yr ardaloedd glo, tecstiliau, dur, chwarela, rheilffyrdd a llongau ynghyd â threfi a dinasoedd cysylltiedig.

Ym 1991 symudodd John Davies i Gaerdydd. Rhwng 1995 a 1996 fe’i gwahoddwyd i fod yn Uwch Gymrodor Ymchwil yn Ysgol Gelf Prifysgol Cymru Caerdydd. Gyda phroject Metropoli, a ddechreuwyd yn 2000, ystyriodd y ffordd yr oedd prif borthladdoedd ôl-ddiwydiannol Prydain wedi newid o fod yn ddiwydiannol i fod yn ganolfannau defnyddwyr a diwylliannol. Rhwng 2000 a 2003 bu’n ffotograffio Birmingham, Abertawe, Belfast, Newcastle, Gateshead, Glasgow, Llundain, Manceinion a Lerpwl.

Yn 2001 symudodd Davies o Gaerdydd i Lerpwl, lle mae’n dal i fyw heddiw.

Gwefan yr artist