Inger Birgitte Richenberg

Untitled from I wish you could be here to see me now, 2012 © Inger Richenberg
Untitled from I wish you could be here to see me now, 2012 (h) Inger Richenberg

Artist o Norwy sy’n gweithio â chyfryngau lens yw Inger Birgitte Richenberg (ganed 1987).  Ar hyn o bryd mae hi’n dilyn cwrs gradd mewn Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe. Mae ei gwaith yn seiliedig ar gwestiynau yn gysylltiedig â hunaniaeth, yr ymdeimlad o berthyn i ddiwylliant a’r berthynas ryngweithiol rhwng y gorffennol a’r dyfodol. Yn ei gwaith, mae Richenberg yn defnyddio hunanbortreadaeth fel dull o ddod i adnabod ei hun a chefndir teuluol yn well drwy ffotograffiaeth.