Huw Davies

From Tumble, 2008-13 © Huw Davies
Tumble, 2008 – 13 (h) Huw Davies

Ganed a magwyd Huw Alden Davies yng Ngorllewin Cymru, ac astudiodd ei Radd Meistr mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol ym Mhrifysgol Cymru Casnewydd. Argraffwyd ei waith mewn nifer o gyhoeddiadau gan gynnwys Portfolio, Blown, Image, British Jounal of Photography a’r cylchgrawn Professional Photographer, ac fe’i arddangoswyd mewn arddangosfeydd grŵp o amgylch y DU ac Ewrop.

Ar hyn o bryd mae Davies yn gweithio fel ffotograffydd dogfennol a golygyddol, ac yn artist arddangos, tra’n parhau i ddogfennu ei bentref fel rhan o’i broject y Tymbl, sy’n seiliedig ar frogarwch a hunaniaeth ddiwylliannol cymuned wledig Gymreig.

 Gwefan yr artist