Holly Davey

Postcard002, Landscape 2, 2012 (h) Holly Davey
Landscape 2, 2012 (h) Holly Davey

Artist seiliedig ar lens yw Holly Davey sy’n gweithio gyda syniadau ynglŷn â pherfformiad, pensaernïaeth a chof. Mae’n ymddiddori’n angerddol yn y berthynas rhwng atgofion am ofod neilltuol a chofnodion a dogfeniaeth archif  go iawn o’r gofod hwnnw.

Mae ei harddangosfeydd diweddar yn cynnwys The Glittering, Ysgol Gelf Gorllewin Cymru, Caerfyrddin (2011); I Told You So, Comisiwn Blwch Golau Chapter, Caerdydd (2010); A Third is You, Theatr Mwldan, Aberteifi (2009); Lost from View, Oriel Mission, Abertawe (2008).

Yn 2010 derbyniodd Wobr Cymru Creadigol gan Gyngor y Celfyddydau.

Gwefan yr artist