Helen Sear

Sightline 2, 2011 © Helen Sear
Sightline 2, 2011 (h) Helen Sear

Mae Helen Sear yn byw ac yn gweithio yn ne Cymru. Yn 2011, roedd yn gyd-enillydd Medal Aur Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac yn yr un flwyddyn derbyniodd Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor y Celfyddydau.

Mae projectau diweddar yn cynnwys y gyfrol Inside the View, a gyhoeddwyd gan Ffotogallery yn 2012 ac a ddenodd glod mawr gan y beirniaid. Mae’n arddangos yn rhyngwladol ac yn 2012 dangoswyd ei gwaith mawr Blocked Field yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn Persbectifau Newydd.

Mae Sear yn Ddarllenydd mewn Ffotograffiaeth a Chelfyddyd Gain, Prifysgol Cymru, Casnewydd. Fe’i cynrychiolir gan Oriel Klompching, Efrog Newydd.

Gwefan yr artist