Hamish Gane

Boreas, 2012 © Hamish Gane
Boreas, 2012 (h) Hamish Gane

Yn dilyn cyfnod yn gweithio fel dylunydd goleuo gyda chwmnïau megis y Royal Ballet a Channel 4 Television, ar ddiwedd y 1990au symudodd Hamish Gane i Dde Cymru i astudio ffotograffiaeth. Ar hyn o bryd ef yw cyfarwyddwyr y rhaglen BA (Anrh) Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe, sef y brifysgol y cwblhaodd ei radd meistr ynddi yn 2003.  Mae ei waith ffotograffiaeth yn cwmpasu syniadau yn ymwneud â’r teulu, y cof a’r felan ac mae ei waith wedi cael ei arddangos yn helaeth.  Ei waith mwyaf nodedig yw Apron, arddangosfa unigol a gynhaliwyd yn Oriel Mission, Abertawe. Fe’i gwahoddwyd i gymryd rhan yn arddangosfa Pafiliwn Celfyddyd Gain Eisteddfod Genedlaethol Cymru sawl tro ac mae wedi arddangos ei waith mewn canolfannau megis Oriel Britart, Llundain; Canolfan y Celfyddydau Alsager, Manceinion ac Oriel Glynn Vivian, Abertawe. Ar hyn o bryd mae Hamish Gane wrthi’n cwblhau gradd PhD ymarferol o’r enw: Photography, Melancholy, Family: Spaces Beyond Representation.

Gwefan yr artist