Geraint Evans

Trolley (2013), pensil ar bapur, 105x80cm
Trolley (2013), pensil ar bapur, 105x80cm

Delia gwaith Geraint Evans â themâu megis yr aruchel mewn trychineb, amddifadedd cymdeithasol ac esthetig cymdeithasol. Mae’n cynnwys is-grwpiau mewn cymdeithas sy’n byw ac yn goroesi ar yr ymylon, yn wahanol i’r iwtopia lân, drefnus sy’n llawn prynwriaeth. Gan arddangos strategaethau goroesi trefol pobl, mae Evans yn ysgogi’r gwyliwr i ail-werthuso ei le, ei fywyd a’i gyd-destun ei hun.

Yn ogystal â’i yrfa yn arddangos, mae Geraint wedi bod yn guradur ac yn dechnegydd arddangosfa. Mae wedi arwain gweithdai peintio cyfryngau cymysg i ysgolion. Graddiodd Geraint o Brifysgol Fetropolitan Abertawe yn 2009 gyda BA (Anrh) mewn Celfyddyd Gain.