f&d cartier

Wait and See, 2012 © f&d cartier
Wait and See, 2012 (h) f&d cartier

Aeth Françoise a Daniel Cartier ati i gyfuno eu gwaith creadigol ym 1995, ac ers 1998 maent wedi arddangos fel f&d cartier. Erbyn 1995, roeddent eisoes wedi sefydlu gyrfaoedd unigol:  Françoise fel cerflunydd/arlunydd a Daniel fel ffotograffydd du-a-gwyn.

Gan arddangos eu tueddiadau lleiafsymiol, mae’r ddau yn cwestiynu bywyd bob-dydd, agosatrwydd, yn ogystal â stereoteipiau ffasiwn, safle’r artist a’r ddelwedd yng nghymdeithas heddiw, mewn ffordd farddonol ac eironig. Fel rheol, byddant yn dewis ffotograffiaeth “ddi-gamera” a gyfunir  â “gwrthrychau cael”.

Ym 1998, enillodd f&d cartier Wobr Ffotograffiaeth Michel Jordi, Genefa. Treuliasant chwe mis fel artistiaid preswyl yn Llundain ym 1999, gyda chefnogaeth Sefydliad Landis & Gyr. In 2002, enillodd eu cyfres someday,… Wobr Caffaeliad Sefydliad Ffotograffiaeth y Swistir yn Zurich, ac yn 2004,

Grant Creadigrwydd Gwaddol Genedlaethol y Celfyddydau (NEA) yr UD.

Ceir gwaith f&d cartier mewn llu o gasgliadau preifat a chyhoeddus yn Ewrop, yr Unol Daleithau a De America, yn cynnwys y Musée de l’Elysée, Lausanne, y Swistir; Sefydliad Ffotograffiaeth y Swistir yn Winterthur; Museet for Fotokunst Odense, Denmarc; Amgueddfa Celfyddydau Cain Houston; Kunstsammlung F. Hoffmann-La Roche AG yn Basel, y Swistir, ac Amgueddfa Gelf Fodern Rio de Janeiro (MAM), Brasil.

Gwefan yr artist