Eva Bartussek

Welsh Dresser, 2012 © Eva Bartussek
Welsh Dresser, 2012 (h) Eva Bartussek

Ffotograffydd dogfennol yw Eva Bartussek. Mae’n gweithio yng Nghymru ac mae’n ceisio ystyried syniadau ynghylch portreadaeth yn ei gwaith. Yn 2011 enillodd y Wobr Ffotograffiaeth yng ngwobrau Artist y Flwyddyn Cymru. Yn 2012 cafodd ei gwaith ei gynnwys yn ‘A Gallery of One’s Own’, sef arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, a oedd yn edrych ar gelf gan ferched yng Nghymru. Y llynedd, cymerodd Eva ran yn Adain Avion, cyfraniad Cymru at yr Olympiad Diwylliannol.

Dangoswyd ei harddangosfa unigol, ‘Horse House’, a oedd yn cyflwyno sefyllfa ddomestig anghyffredin, sef plasty a ddefnyddiwyd am gryn amser fel cartref a stabl ar yr un pryd, yn Oriel Glynn Vivian, Abertawe, yn 2010, Oriel Wrecsam yn 2011 ac (fel rhan o sioe grŵp) yn Oriel Gelf ac Amgueddfa Cheltenham yn 2011.

Ar hyn o bryd, mae Eva’n gweithio ar PhD sy’n seiliedig ar arfer ac sy’n ystyried amynedd, bod yn ferch a rhwystrau i greadigrwydd. Mae hefyd yn ymgymryd â chomisiynau masnachol a newyddiadurol. Mae Eva yn gweithio fel darlithydd Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe.