Dawn Woolley

Celebrate, c-type print, 2012 (c) Dawn Woolley
Celebrate, c-type print, 2012 (h) Dawn Woolley

Mae Dawn Woolley yn artist o Gaerdydd. Yn 2008 cwblhaodd MA yn y Coleg Celf Brenhinol. Mae ei harddangosfeydd grŵp diweddar yn cynnwys: Waste Land, Oriel Gelf Greenlease, Kansas City (2013); Objects of Desire, Amgueddfa Freud, Llundain (2011); Portmanteau, Halle 14 (g39), Leipzig; My World: Visions of 21st Century Feminism, Lobi Menywod Ewrop, Brwsel (2010). Mae ei rhai unigol yn cynnwys: Visual Pleasure, Vilniaus Fotografijos Galerija, Lithwania (2012); Ffotogallery, Caerdydd (2011); Canolfan Gelf Lighthouse, Wolverhampton (2006).

Gwefan yr artist