David Hurn

Opening The Rhondda Fair, 1975 © David Hurn
Opening The Rhondda Fair, 1975 © David Hurn

Ganed David Hurn yn y Deyrnas Unedig, ac mae o dras Gymreig. Ffotograffydd a addysgodd ei hun ydyw, a ddechreuodd ei yrfa ym 1955 fel cynorthwy-ydd yn Asiantaeth Reflex. Tra’n ffotograffydd llawrydd, daeth yn amlwg yn ei faes am y ffordd y dogfennodd chwyldro Hwngari ym 1956. Yn y pen draw, trodd Hurn ei gefn ar faterion cyfoes, gan ffafrio’r elfen fwy personol ar ffotograffiaeth. Daeth yn aelod cyswllt Magnum ym 1965, ac yn aelod llawn ym 1967. Ym 1973, sefydlodd ysgol enwog yr Ysgol Ffotograffiaeth Ddogfennol yng Nghasnewydd, Cymru, ac mae galw mawr amdano ym mhedwar ban byd i addysgu gweithdai byth ers hynny.

Mae gan David Hurn enw da yn rhyngwladol fel un o brif ffotograffwyr croniclo Prydain. Mae’n byw ac yn gweithio yng Nghymru hyd heddiw.