David Barnes

From King Tide, 2011(c) David Barnes
O King Tide, 2011 (h) David Barnes

Ganwyd David Barnes ym 1974 yng Nghaerdydd ac mae’n byw yng Nghwm Rhymni yn ne Cymru. Astudiodd BA ac MA Ffotograffiaeth Ddogfen ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd, lle y mae bellach yn siarad yn rheolaidd fel darlithydd gwadd ac aelod o’r Ganolfan Ewropeaidd er Ymchwil Ffotograffig. Mae’n cyfuno ffotograffiaeth golygyddol a chreu ffilmiau gyda’i arfer artistig. Mae King Tide yn seiliedig ar waith project sy’n mynd yn ei flaen o hyd yn ne Cymru, ac mae wedi’i gynhyrchu â chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru, Amgueddfa ac Oriel Cwm Cynon, Ffotogallery, Prifysgol Cymru Casnewydd a’r Fine Art Print Company.

Gwefan yr artist