David Bailey

Lewis Merthyr Colliery, Trehafod, from The Valleys Project, 1985 (c) David Bailey
Lewis Merthyr Colliery, Trehafod, o The Valleys Project, 1985 (h) David Bailey

Mae David Bailey CBE (ganed 2 Ionawr 1938) yn un o ffotograffwyr byw enwocaf Prydain. Fe’i ganed yn Nwyrain Llundain, a daeth yn gynorthwy-ydd ffotograffig yn stiwdio John French, ac yna’n ffotograffydd i Studio Five John Cole, cyn cael ei gontractio fel ffotograffydd ffasiwn i gylchgrawn Vogue Prydain ym 1960. Helpodd i ddogfennu a chreu ‘Swinging London’ y 1960au.

Pan gafodd ei gomisiynu i weithio ar Broject y Cymoedd Ffotogallery ym 1985, gwnaeth Bailey ei ymatebion gweledol ei hun i’r amgylchedd penodol hwn. Gan gyfeirio at y gorffennol a defnyddio dulliau argraffu llym, ceisiodd Bailey lwytho ei bwnc â naratif tywyll a gyfeiriodd at orffennol yr ardal.