Dan Griffiths

Un o grwydriaid cyfoes y ddinas yw Dan Griffiths. Perfformiadau nas cynllunnir yw ei gwaith – crwydradau byrfyfyr drwy’r amgylchedd adeiledig i ddathlu profiadau bywyd. Mae’n archwilio’r ddinas o safbwynt sgrialwr, gan fapio’i daith drwyddi. Mae’n croesawu cwrdd â phobl, gan ddogfennu hyn a’i deithiau drwy ddefnyddio camerâu fideo bach, sy’n aml yn cael eu harddangos gydag arteffactau sgrialu sydd wedi’u gwaredu.

Mae Griffiths yn byw ac yn gweithio ym Mhontyclun a Chaerdydd.