Catrine Val

Victoria, from Feminist, 2011 © Catrine Val
Victoria, o Feminist, 2011 (h) Catrine Val

Ganwyd Catrine Val yn Cologne yn yr Almaen a dechreuodd ei gyrfa yn Fiena, Awstria, gan weithio ym maes dylunio hysbysebion masnachol, ond trodd ei chefn ar hynny i astudio celf gain yn Kunsthochschule yn Kassel, yn yr Almaen.  Ar ôl graddio, gweithiodd am chwe blynedd fel cynorthwy-ydd addysgu i Bjørn Melhus ym maes rhith-wirionedd, gan ddatblygu ei safbwynt artistig ymhellach.

Mae Val wedi arddangos ei gwaith yn eang ledled Ewrop a Thaiwan. Yn 2012, cyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer gwobr Ffotograffiaeth Renaissance a daeth yn ail yng nghystadleuaeth Gwobr KAUNAS PHOTO STAR.   Cafodd ei phroject diweddar, Feminist, wedi ei gyhoeddi fel llyfr clawr caled yn 2012 gan Kehrer, yn yr Almaen, ac mae wedi’i enwebu ar gyfer y wobr Almaenig, Fotobuchpreis 2013.

Gwefan yr artist