Bruce Gilden

New Year's Eve, Rhondda Valley, Wales, 2000 © Bruce Gilden
New Year’s Eve, Rhondda Valley, Wales, 2000 © Bruce Gilden

Magwyd Bruce Gilden yn Brooklyn, a roddodd iddo allu i sylwi ar ymddygiad ac arferion trefol. Bu’n astudio cymdeithaseg, ond cynyddodd ei ddiddordeb mewn ffotograffiaeth pan welodd ffilm Michaelangelo Antonioni, Blow-Up, a dechreuodd fynd i ddosbarthiadau nos mewn ffotograffiaeth yn Ysgol Celfyddydau Gweledol Efrog Newydd.

Ym mis Mehefin 1998 ymunodd Gilden â Magnum. Dychwelodd at ei wreiddiau gan fynd i’r afael â dull newydd o ymdrin â mannau trefol, yn benodol strydoedd Efrog Newydd, lle bu’n gweithio ers 1981. Roedd cyhoeddi Facing New York (1992) yn benllanw ar ei waith, ac yn ddiweddarach cyhoeddodd A Beautiful Catastrophe (2005); gan fynd yn fwyfwy agos at ei bwnc, a ffurfiodd arddull fynegiannol a theatrig a gyflwynodd y byd fel comedi o arferion ar raddfa fawr.

Mae Gilden, sydd wedi teithio ac arddangos ym mhedwar ban byd, wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys y Wobr Ffotograffiaeth Ewropeaidd, tair cymrodoriaeth Gwaddol Celfyddydol Cenedlaethol, a chymrodoriaeth Sefydliad Japan. Mae’n byw yn Efrog Newydd.

 Gwefan yr artist