BREAD

@davidboultbee from BREAD art collective at #ffhbay
@davidboultbee from BREAD art collective at #ffhbay

Mae BREAD yn creu gweithiau sy’n gofyn yn dawel i chi oedi am ennyd, ac edrych ar bethau o’ch cwmpas yn y gobaith y sylwch ar rywbeth newydd.

Rydym yn creu darnau o waith gwreiddiol ac atyniadol – profiadau aml-synhwyraidd sy’n fynych yn cyfuno elfennau gweledol a chlywadwy sy’n gofyn am gael eu darganfod ac sy’n annog y gynulleidfa i ryngweithio gyda’r gwaith a gyda’i gilydd.

Mae ffocws cymdeithasol cryf i’n gwaith. Byddwn bob amser yn chwilio am gyfle i gynnwys cyfranogiad cymunedau a fydd yn ymgysylltu â’r gwaith, a gwelwn hyn fel rhan hanfodol o’n proses. Mae BREAD wedi datblygu set o egwyddorion ar gyfer ymgysylltu cymunedol.

Rydym yn uchelgeisiol, â syniadau mawr ac yn creu gweithiau graddfa-fawr sy’n gofyn am gryn ymdrech. Gwrthbwysir hynny gan arweinwyr project cryf, ac ymfalchïwn yn ein henw da am gwblhau projectau cymhleth o fewn terfynau amser a chyllideb.

Byddwn yn cydweithio a cheisio cyfraniad cyfranogwyr, gwneuthurwyr ac artistiaid eraill. Yn ogystal ag ehangu sgiliau o fewn y project, mae hyn yn creu dialog sy’n cyfoethogi ac egni y gellir ei rannu’n uniongyrchol gyda chyfranogwyr.

Fe’n hysbrydolir gan lefydd, y parth cyhoeddus a hiwmor creu’r annisgwyl a’r hyn sy’n ymddangos yn amhosibl. Byddwn yn ystyried y gynulleidfa’n ofalus, a’n nod yw gwneud gwaith sydd yn hawdd ei ddeall ac yn gyfoethog yn storïol.

Gwefan yr artist