Artūras Valiauga

From I dropped in on Stepas, we talked about life, 2002 © Arturas Valiaga
O I dropped in on Stepas, we talked about life, 2002 (h) Arturas Valiaga

Astudiodd Artûras Valiauga (ganwyd yn 1967) yn Ysgol Uwchradd Dechnolegol Vilnius cyn mynd i weithio fel ffotograffydd ym Mhrifysgol Dechnegol Vilnius yn 1990-1993. Ers 1992, mae wedi bod yn aelod o Undeb Ffotograffwyr Celf Lithiwania ac yn 2003, sefydlodd Fotoprojektai, sef y stiwdio gyntaf ar gyfer ffotograffiaeth hysbysebu yn Lithiwania. Yn 2010 sicrhaodd radd Meistr mewn celfyddydau gweledol yn adran Ffotograffiaeth a’r Cyfryngau, Academi Gelf Vilnius, ac mae wedi arddangos ei waith yng Ngwlad Pwyl, Slofacia, yr Almaen, Ffrainc a’r Swistir.