Anna Kurpaska

Untitled, from The Visit, 2011(c) Anna Kurpaska
Untitled, o The Visit, 2011(h) Anna Kurpaska

Yn enedigol o Wlad Pwyl mae’r ffotograffydd Anna Kurpaska (g. 1987) yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd. Dechreuodd ymddiddori mewn ffotograffiaeth tra’n astudio Celfyddyd Gain yng ngwlad ei geni, a daeth i’r DU i astudio ffoto-newyddiaduraeth ym Mhrifysgolion Metropolitan Abertawe a Westminster ac mae wrthi’n cwblhau gradd ymchwil mewn astudiaethau diwylliannol a’r cyfryngau.

Detholwyd Kurpaska yn un o enillwyr cystadleuaeth ffotograffiaeth Magenta Flash Forward 2012 ac mae wedi cymryd rhan mewn nifer o arddangosfeydd grŵp. Mae ei diddordebau ffotograffig yn canolbwyntio’n bennaf ar ddarlunio perthynas rhwng pobl, perthyn i fro enedigol, a rhwymau teuluol a chymunedol.

Gwefan yr artist