Alicia Bruce

Welsh Landscape with Claire & Jenny, Blaenavon, 2011 © Alicia Bruce
Welsh Landscape with Claire & Jenny, Blaenavon, 2011 (h) Alicia Bruce

Ffotograffydd arobryn o’r Alban yw Alicia Bruce. Astudiodd Ffotograffiaeth, Ffilm a Delweddu ym Mhrifysgol Napier, Caeredin, gan raddio yn 2006. Ers hynny, mae ei gwaith wedi canolbwyntio ar natur gydweithredol portreadu trwy archwilio’r berthynas rhwng artist a thestun. Mae ei gwaith hefyd yn archwilio gwleidyddiaeth amgylcheddol gofod, tiriogaethau, a sut mae hynny’n effeithio ar ein treftadaeth. Mae ei phrojectau diweddaraf wedi ymwneud â chymunedau, fel Menie: A portrait of a North East community in conflict, hanes dyngarol cymuned Albanaidd a’i chartrefi o dan fygythiad wrth i gwmni Trump International ddechrau gweithio ar yr hyn yr honnid y byddai’n ‘Gwrs Golff Gorau’r Byd’.

Yn haf 2011, comisiynwyd Bruce yn artist preswyl cyntaf project y Cymoedd a ail-lansiwyd gan Ffotogallery ar y cyd â Chanolfan Treftadaeth Byd Blaenafon. Cynhyrchodd gorff sylweddol o waith gyda thrigolion Blaenafon. Ynghyd â gweithio fel ffotograffydd, mae Bruce yn dysgu ffotograffiaeth mewn gwahanol sefydliadau yn yr Alban. Cynhaliwyd arddangosfeydd diweddar yn Senedd yr Alban ac Academi Frenhinol yr Alban.

Gwefan yr artist