Abigail Reynolds

The Road

Mae cyfosodiadau gwydr, deunydd diwydiannol, tudalennau llyfrau a ffotograffau Abigail Reynolds yn mynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â thir a materion gwledig, ond nid ydynt yn canolbwyntio’n llwyr ar faterion ecolegol. Yn hytrach, maent yn ystyried sut y cymdeithasolwyd tir yn y Deyrnas Unedig, a sut mae amaeth yn ogystal â’r amgylchedd wedi cynnal Prydain yn ddiweddar.

Graddiodd Abigail o Goleg Celf Chelsea yn 2000 gyda BA (Anrh) mewn Celfyddyd Gain, ac yna o Goldsmiths yn 2002 gydag MA mewn Celfyddyd Gain. Caiff ei gwaith ei arddangos yn eang ac yn aml, ac mae wedi cyflawni nifer o gyfnodau preswyl gan gynnwys yn Rambert Dance Company yn Llundain (2012-14), Oriel Serpentine (2005-06), Geiriadur yr Oxford English (2003-05 cefnogwyd gan Ymddiriedolaeth Leverhulme). Mae wedi cymryd rhan mewn nifer o drafodaethau panel ar y radio ac mewn rhaglenni oriel.