Ynglŷn â

A Ble Rydym Ni Nawr?

Dyma’r cwestiwn a ofynsom i artistiaid, cynhyrchwyr diwylliannol, curadwyr a rhaglenwyr ei ystyried yn eu cyfraniadau i Diffusion 2013, ac y byddwn yn ei archwilio gyda chynulleidfaoedd a chyfranogwyr.

Daw pobl ar draws delweddau ffotograffig yn feunyddiol, nid yn unig mewn papurau newydd, cylchgronau, hysbysebu ac ar y teledu, ond hefyd ar-lein, ar aps ffôn symudol a gwefannau rhwydweithio cymdeithasol. Rydym yn byw mewn oes o syrffed delweddol a gyda’r ffiniau rhwng artist a chynulleidfa, amatur a phroffesiynol yn fwyfwy aneglur gellid gofyn a ble mae ffotograffiaeth nawr? Chafodd y byd erioed mo’i ddelweddu gymaint, ac eto mae natur ac ystyr ffotograffiaeth a’i statws mewn celf yn fwy o bwnc llosg nag erioed.

Mae Diffusion 2013 yn archwilio’r newidiadau diwylliannol hyn a gwahanol ffyrdd o gynhyrchu, cyflwyno a dosbarthu celf. Edrychir ar y berthynas mewn celf ffotograffig rhwng ffurfiau traddodiadol a rhai newydd cymysgryw a’u lle yn y diwylliant gweledol cyfoes. Cynigir gofod i artistiaid, gweithredwyr diwylliannol a chynulleidfaoedd rannu profiad ac ymdrech creadigol, i gychwyn gwneud synnwyr o fyd lle y gall, ac y gwna, bron unrhyw un droi’n ffotograffydd a dosbarthu eu delweddau o fewn cymunedau ar-lein – cymdeithas lle bu newid dramatig yn ein profiad o amser a gofod.

Cynhelir Diffusion 2013 yng Nghaerdydd, prifddinas Cymru, a weddnewidiwyd yn economaidd a chymdeithasol yn y blynyddoedd diwethaf. Mae’r ŵyl yn defnyddio cyfryngau traddodiadol a newydd i greu presenoldeb gweledol cryf ar draws lleoliadau perfformio sy’n bod eisoes a gofodau cael, a thrwy wahanol ymyriadau yn y parth cyhoeddus. Anogwn ymwelwyr a thrigolion ill dau i grwydro Caerdydd a’r cyffiniau mewn ffyrdd newydd a dod o hyd i agweddau ar y ddinas na fyddent yn disgwyl eu darganfod fel arfer.

Ar lefel ddyfnach, mae’r ŵyl yn cwestiynu’n safle yn Ewrop ac oblygiadau byd-eang ehangach hynny. Mae Diffusion 2013 yn pwysleisio rhan ffotograffiaeth, cyfrwng mwyaf democrataidd a gweladwy’r byd, gellid dadlau, mewn cofnodi bywyd cyfoes fel y caiff ei fyw, cynrychioli profiad dinesig a gwledig, a dychmygu hunaniaeth Ewropeaidd newydd â’i hwyneb at y dyfodol.

Yn bennaf oll, dathliad yw Diffusion 2013 o ffotograffiaeth a’r ddelwedd ffotograffig yn ei holl ffurfiau. Boed wedi ei greu, ei gyhoeddi, ei arddangos, ei gasglu neu ei ddosbarthu mewn ffordd real neu rithwir, mae gan y ffotograff y pŵer i ysbrydoli ac ennyn ymateb, i adlewyrchu’n profiad ein hunain ac eiddo’r gymdeithas sy’n esblygu o’n cwmpas.